Pertandingan Kalam Jamaei ke Peringkat Kebangsaan

7:05 PM myekioskz 0 Comments


Pertandingan Kalam Jamaei pada tahun ini akan dibawa ke Peringkat Kebangsaan pada Majlis Khatam al-Quran Perdana j-QAF . Menurut Ustaz Norhisham " Pertandingan ini telah dipersetujui diperingkat Bahagian Pendidikan Islam untuk diperkenalkan . Kalam jamaei adalah satu ikon atau kelainan dari pertandingan yang lain" Kata beliau ketika Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Program j-QAF di Sektor Pendidikan Islam , Bukit Baru disini.

Satu pertemuan atau mesyuarat penyelarasan sudahpun dikeluarkan di PORTAL SPI MELAKA .

Beliau meruapakan Penolong Pengarah j-QAF Negeri Melaka berharap Melaka akan menjadi johan peringkat kebangsaan pada tahun ini.

Berita j-QAF Melaka