Ingatan untuk format pelaporan jqaf

7:25 AM myekioskz 0 Comments

Kepada semua guru jqaf yang bertanggungjawab untuk menyiapkan pelaporan sila hantar segera pelaporan anda di PPD masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan.
Untuk kelancaran penyampaian laporan di peringkat negeri.

Terima kasih

Kerjasama tuan puan amat dihargai