GURU j-QAF LAYAK MOHON GURU CEMERLANG

7:56 PM myekioskz 0 Comments


Dewan Bestari : Isu tentang guru cemerlang mula diperkatakan dikalangan guru-guru pendidikan Islam yang berpeluang untuk memohon untuk menjadi guru cemerlang termasuk guru-guru j-QAF Kohort 2005 (Ambilan Pertama).
Akan tetapi guru j-QAF perlu menunggu sehingga tahun hadapan untuk memohon Guru memohon Guru Cemerlang tersebut.
PERINGATAN KEPADA GURU j-QAF yang ingin memohon pada tahun hadapan :
1. PRESTASI 3 TAHUN BERTURUT-TURUT
2. MENGUMPUL SEMUA INVOVASI GURU SEPANJANG TEMPOH TERSEBUT
3. SIJIL-SIJIL KURSUS dan yang berkaitan
4. SOKONGAN LAIN
(sila ambil perhatian)
JQAFMELAKA berharap agar ramai dikalangan guru-guru j-QAF yagn berdedikasi akan muncul sebagai guru cemerlang tahun hadapan.Buktikan......
Harapan agar info ini dapat memberi manafaat kepada semua guru j-QAF

PEMANGKU GURU/PENSYARAH CEMERLANG TAHUN 2011

7:50 PM myekioskz 0 Comments

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan melaksanakan urusan pemangkuan Guru /Pensyarah Cemerlang bagi tahun 2011 bagi gred Khas C, gred DG54, gred DG48 (sekolah rendah), gred DG44, gred DGA38, gred DGA34 dan gred DGA32. Tawaran adalah terbuka kepada guru Sekolah Menengah, guru Sekolah Rendah, pensyarah IAB dan pensyarah kolej matrikulasi yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
Adalah dimaklumkan, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) akan memuat naik surat siaran berkaitan urusan pemangkuan ini dalam laman web JNJK dan laman web rasmi KPM. Kerjasama daripada pihak Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan, adalah dipohon untuk menghebah dan memaklumkan kepada semua pegawai di bawah seliaan masing-masing tentang surat siaran berkenaan. Kerjasama pihak Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan adalah dipohon untuk mengemukakan senarai nama dan borang permohonan calon-calon yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus kepada Urusetia Induk mengikut ketetapan berikut:

Pemohon dari sekolah hendaklah mengemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan kepada JNJK Negeri (Lampiran I) selewat-lewatnya pada hari Khamis, 19 Mei 2011.
Pemohon dari Institut Aminuddin Baki, Kolej Matrikulasi dan sekolah-sekolah di bawah seliaan bahagian (Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Bahagian Pendidikan Islam, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional dan Bahagian Pendidikan Khas, Bahagian Sukan dan Bahagian Kokurikulum dan Kesenian) hendaklah mengemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan kepada Pengarah Bahagian masing-masing selewat-lewatnya pada hari Khamis, 19 Mei 2011.
Pengarah Bahagian hendaklah mengemukakan senarai nama calon dan borang permohonan kepada Ketua Nazir, JNJK Putrajaya selewat-lewatnya pada Khamis, 26 Mei 2011.
Maklumat lanjut sila rujuk lampiran di bawah :-

SURAT SIARAN
LAMPIRAN A
LAMPIRAN A2
LAMPIRAN A3
LAMPIRAN A4
BORANG PERMOHONAN
KENYATAAN KETUA JABATAN
SUARAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN